Jdi na obsah Jdi na menu

jak můžete pomoci

 Vložíte-li svou důvěru v naši myšlenku, můžete pomoci několika způsoby:

 

1. INFORMACÍ - Víte o zvířeti (zvířatech), které potřebuje pomoc a nejsou na ni peníze? Napište nám na jana@janecare.cz.

2. Finančním darem na náš účet

 

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. si dary, které věnujete JaneCare o.s., můžete odečíst od základu daně.
 
Potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně zasíláme:
 
-organizacím automaticky ihned po přijetí finančního daru
-jednotlivcům na požádání ihned po přijetí daru
 
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
 
Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

 

3. Zakoupením benefičního předmětu od našich brigádníků v ulicích měst

4. Připojením se k našemu týmu prodejců benefičních předmětů (info na jana@janecare.cz)

 

Magistrát hlavního města Prahy osvědčil dne 5.3.2013 veřejnou sbírku JaneCare o.s., která byla zahájena dne 1.4.2013 a bude konána na celém území ČR a to

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu

2800372215/2010

a prodejem předmětů s výší příspěvku 20,-Kč, který je zahrnut v jejich ceně.

 

Smyslem sbírky je především získání finanční prostředků na pomoc zvířatům v nouzi,

avšak nezanedbatelným přínosem je také to,

že naši brigádníci v ulicích měst,

budou aktivně informovat o zvířatech a organizacích, kterým pomáháme,

našich dalších projektech

a ty se tak dostanou do většího povědomí veřejnosti.

Děkujeme.